mirë se vini!

Famis Co është ndërmarrje lidere e ndërtimit të ulët dhe të lartë në Kosovë

Eksperienca shumëvjeçare, përkushtimi i lidershipit, menaxhmenti shumë cilësor dhe ekipet e shumta të punës kanë mundësuar arritjen e rezultateve të shkëlqyeshme brenda afateve kohore. Për shumë vite me radhë, kemi realizuar projekte të mëdha infrastrukturore në sektorin publik dhe në atë privat.
Ndërmarrja Famis Co gëzon pozitë superiore ndaj konkurrencës në Kosovë, veçanërisht në fushën e infrastrukturës civile, në projektet e mëdha dhe sfiduese. Famis Co është partnere strategjike e shumë ndërmarrjeve vendore dhe ndërkombëtare. Ajo është anëtare e tatimpaguesve të mëdhenj në Kosovë. Famis Co operon me sistem kualitativ të menaxhmentit, pasi kemi edhe licencën ISO.


Linjat tona të biznesit